projecten

Van een bouwput tot bouwrijp maken, van landherstel tot het realiseren van een geluidswal: jouw grondproject is bij ons in goede handen. Klein en groot. En dankzij ons lokale netwerk altijd met een gezond eindresultaat voor zowel het milieu als de portemonnee. We hergebruiken grond zoveel mogelijk én zo lokaal mogelijk.
Ontdek het zelf!

Filteren op categorie

Slide voor meer categorieën

LEVERING 50.000 M3 SECUNDAIR ZAND; GRONINGEN

Grondbalans is actief in heel Nederland. Zo ook in het Groningse landschap. Grondbalans heeft bijgedragen aan de realisatie van een geschikte bodem voor nieuwbouw (industrie).  Hiervoor was meer dan 50.000 m3 zand benodigd. In een paar weken tijd en met een dagelijkse inzet van ca. twintig vrachtwagens, is de gevraagde hoeveelheid secundair zand geleverd. Een mooie illustratie van doelmatig hergebruik van zand.

OPHOGING LANDBOUWPERCEEL MET 3.000 M3 GROND UIT REGIO

De waterschappen houden steeds meer water in de sloten vast, wat leidt tot een verhoogd grondwaterpeil en de vernatting van lagere delen van percelen. Dit effect is in heel Nederland merkbaar, zo ook in het Brabantse landschap. Grondbalans heeft in Someren (Noord-Brabant) de benodigde grond geleverd voor het ophogen van een landbouwperceel, bestemd voor maisteelt. Direct na de maïsoogst is ongeveer 3.000 m³ grond/teelaarde geleverd, die vrijkwam uit een ander project in dezelfde regio. De juiste timing was cruciaal, en we zijn erin geslaagd!

HERGEBRUIK 100.000 M3 SCHONE GROND

Voor regulier onderhoud zijn wij ingeschakeld voor het verbeteren van diverse landbouwpercelen in de gemeente Haarlemmermeer. Dit hebben we met name gedaan door grondoverschotten van Schiphol te hergebruiken. Hierdoor heeft deze grond weer een nieuwe bestemming gekregen. Voor regulier onderhoud zijn wij ingeschakeld voor het verbeteren van diverse landbouwpercelen in de gemeente Haarlemmermeer. Dit hebben we met name gedaan door grondoverschotten van Schiphol te hergebruiken. Hierdoor heeft deze grond weer een nieuwe bestemming gekregen.

AFVOER 45.000 M3 GROND

Voor de realisatie van een parkeergarage voor twee woontorens (Grotius I & II), heeft Grondbalans circa 45.000 m3 hoogwaardig zand, veen en klei afgevoerd. De vrijkomende materialen zijn binnen een straal van 30 kilometer rijafstand weer nuttig hergebruikt.

5 METER VEENLAAG VERVANGEN; DRAAGKRACHTIGE BODEM

Het Utrechtse dorp Zegveld is gebouwd op een zettingsgevoelige veenbodem. De straten verzakken tot wel 5 cm per jaar! Voor het nieuwbouwproject WeidZegveld is grondverbetering noodzakelijk. Grondbalans heeft een unieke, duurzame oplossing ontwikkeld tegen blijvende verzakkingen. Een dikke laag veen wordt afgegraven en vervangen door draagkrachtige grond, vrijgekomen uit projecten in de regio. Na consolidatie is de bodem bouwrijp en klaar voor de realisatie van nieuwe infrastructuur. En zo is duurzaam wonen ook voor de Zegvelders mogelijk! En van het vrijgekomen veen maken tuinbouwers dankbaar gebruik.

HERGEBRUIK 150.000 M3 SCHONE GROND

In Gemeente ‘De Ronde Venen’ zijn verschillende landbouwpercelen opgeknapt middels het ophogen en egaliseren met schone grond uit bouwprojecten. Hiermee heeft de overtollige schone grond op de bouwprojecten, weer een hoogwaardige bestemming gekregen.

2.500 M3 SECUNDAIR ZAND; AANVOER PER SCHIP

Voor de uitbreiding van een bestaand bedrijfspand in de Waalhaven in Rotterdam, moest de bodem eerst opgehoogd en bouwrijp gemaakt worden. Grondbalans heeft hiervoor de benodigde 2.500 m3 secundair zand aangeleverd. Het zand kwam vrij bij een project in Beverwijk. Gezien de afstand naar Rotterdam, was transport via schip de beste en meest goedkope oplossing. Sowieso een mooie transportroute naar havenstad Rotterdam! Wederom een mooi voorbeeld van circulair toepassen van grondstoffen.

LOKAAL HERGEBRUIK; 3.000 M3 BINNEN 500 METER

Lokaal hergebruik van grond is waar Grondbalans iedere dag naar streeft. Een mooi voorbeeld in de Gemeente Delft. Circa 11.000 m3 vrijgekomen schone grond krijgt lokaal een nuttige herbestemming, waarvan circa 3.000 m3 binnen een straal van 500 meter. En zo gaat 90% van alle vrijgekomen grond direct van project naar project. De overige 10% gaat via één van onze grondbanken, gelegen door heel Nederland.

AFVOER 60.000 M3 GROND IN 10 DAGEN; TOTAAL 150.000 M3

Voor de verdiepte aanleg van een tramlijn dwars door het centrum van Amstelveen hebben wij 150.000 m3 grond ontgraven en afgevoerd, waarvan 60.000 m3 in 10 dagen. Een record! De werkdagen werden wat langer, maar het is gelukt, want afspraak is afspraak. Dankzij onze lokale netwerken is de afgevoerde grond hergebruikt voor landverbetering van landbouwpercelen in de directe omgeving. Zo zijn deze percelen weer geschikt gemaakt voor de toekomstige generaties.