Privacyverklaring

Privacyverklaring

Disclaimer Grondbalans B.V.

Iedere bezoeker, die toegang heeft tot de website van Grondbalans en deze websites raadpleegt – voor welke doeleinden dan ook – stemt in met het onderstaande.

Disclaimer website

Grondbalans besteedt bij het verzamelen van de gegevens en informatie op de website veel aandacht aan de juistheid en volledigheid van deze informatie. Desalniettemin is het mogelijk dat er op de website van Grondbalans onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen. Grondbalans aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze gegevens en informatie. Grondbalans aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies, gederfde winst of gederfde levensvreugde welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Het downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor eigen risico van de bezoeker. De website van Grondbalans is auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze site in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen is niet toegestaan.

Disclaimer e-mail

Aan e-mails kunnen geen rechten worden ontleend. Om enige uitlating gedaan in e-mails officieel en rechtens afdwingbaar te maken, is een bevestiging per papieren document benodigd. E-mails kunnen vertrouwelijke en persoonlijke informatie bevatten. We verzoeken u deze informatie niet te kopiëren, distribueren of anderszins te vervreemden. Indien u niet de bedoelde geadresseerde van een e-mail bent (of een e-mail bij vergissing heeft ontvangen) verzoeken we u dit op kortst mogelijke termijn aan de verzender kenbaar te maken en de betreffende email te verwijderen van uw systeem. Grondbalans accepteert geen aansprakelijkheid voor schade die gerelateerd is aan gegevens en/of documenten welke per e-mail worden verzonden.

Privacy statement

Grondbalans verzamelt uitsluitend persoonsgebonden informatie van bezoekers op vrijwillige basis. Het gaat dan bijvoorbeeld om namen, adressen, e-mailadressen, demografische gegevens, hobby’s en informatie over andere activiteiten. De keuze om persoonsgebonden informatie te verstrekken is aan u, de bezoeker. Wij verzamelen persoonsgebonden informatie zodat wij kunnen reageren op uw vragen en opmerkingen of om brochures en andere informatie over onze producten en bedrijf toe te sturen. Persoonsgegevens worden uitsluitend door ons gebruikt en niet aan derden ter beschikking gesteld. Op de website van Grondbalans worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals het aantal bezoekers en de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website en onze dienstverlening naar u toe te optimaliseren.

Indien u nog vragen heeft kunt u zich wenden tot:

Grondbalans B.V.
Naamrijk 1
3454 PX De Meern
info@grondbalans.nl

Algemene voorwaarden