projecten

Van een bouwput tot bouwrijp maken, van landherstel tot het realiseren van een geluidswal: jouw grondproject is bij ons in goede handen. Klein en groot. En dankzij ons lokale netwerk altijd met een gezond eindresultaat voor zowel het milieu als de portemonnee. We hergebruiken grond zoveel mogelijk én zo lokaal mogelijk.
Ontdek het zelf!

Filteren op categorie

Slide voor meer categorieën

Circulair hergebruik secundaire grond

Gemeente Hoorn

Vrijgekomen grond direct een lokale herbestemming geven, dáár komen wij ons bed voor uit! Zo hebben wij ook in de gemeente Hoorn 550 m3 vrijgekomen grond direct een nuttige herbestemming gegeven. In samenwerking met één van onze partners in transport, Vlaar Groep B.V. uit Benningbroek, is de grond afgevoerd en direct geleverd bij verschillende agrariërs in dezelfde gemeente. De secundaire grond wordt toegepast voor landherstel en landophoging. Samen zetten we ons in voor een goede bodem voor toekomstige generaties.

Optimalisatie landbodem met 1.500 m3 lokaal vrijgekomen grond

Schoorl

Of het nu gaat om 100 of 100.000 kuub (of nog meer), onze specialisten in grondstromen adviseren, verbinden, begeleiden, administreren en realiseren! Zo hebben wij in het Noord-Hollandse Schoorl succesvol 1.500 m3 grond toegepast op het land van een agrariër, met als voornaamste doel de kwaliteit van de landbodem te verhogen. Een mooi voorbeeld van een hoogwaardige toepassing van lokaal vrijgekomen grond.

Levering 20.000 m3 secundaire grond voor bouwrijp maken

Bedrijvenpark De Kroon in IJsselstein

Voor het bouwrijp maken van van nieuw beschikbare bedrijfskavels op Bedrijvenpark De Kroon in IJsselstein, levert Grondbalans de benodigde secundaire grond. Het park is de perfecte uitvalsbasis voor bedrijven centraal in Nederland, ingeklemd tussen de A2 en de N210 bij IJsselstein. Sinds de start van dit grondstromenproject in het eerste kwartaal van 2024, is de eerste 20.000 m3 grond geleverd, vrijgekomen uit projecten in de nabije omgeving van IJsselstein. Voorlopig kunnen wij nog partijen klasse industriegrond toepassen. Heeft u, in de regio Midden-Nederland, grond beschikbaar t/m maximaal klasse Industrie? Neem contact op met onze Regiomanager Joris van den Pol. Joris is…

AFVOER GROND EN ZAND UIT BOUWPUT

‘s-Gravenzande

De aanvang van het grondproject omvatte het slopen van het bestaande pand, gevolgd door het aanvullen van de gesloopte kelder en het plaatsen van damwanden. Na uitvoering van de benodigde bodemonderzoeken, zijn de heipalen aangebracht en is de bouwput uitgegraven met een diepte van circa 3,5 meter. Onder leiding van Grondbalans en in samenwerking met onze vaste lokale transporteur, is de vrijgekomen grond en zand afgevoerd. De materialen hebben een passende herbestemming gekregen binnen dezelfde regio.

LEVERING 50.000 M3 SECUNDAIR ZAND

Groningen

Grondbalans is actief in heel Nederland. Zo ook in het Groningse landschap. Grondbalans heeft bijgedragen aan de realisatie van een geschikte bodem voor nieuwbouw (industrie).  Hiervoor was meer dan 50.000 m3 zand benodigd. In een paar weken tijd en met een dagelijkse inzet van ca. twintig vrachtwagens, is de gevraagde hoeveelheid secundair zand geleverd. Een mooie illustratie van doelmatig hergebruik van zand.

OPHOGING LANDBOUWPERCEEL MET 3.000 M3 GROND UIT REGIO

Someren, Noord-Brabant

De waterschappen houden steeds meer water in de sloten vast, wat leidt tot een verhoogd grondwaterpeil en de vernatting van lagere delen van percelen. Dit effect is in heel Nederland merkbaar, zo ook in het Brabantse landschap. Grondbalans heeft in Someren (Noord-Brabant) de benodigde grond geleverd voor het ophogen van een landbouwperceel, bestemd voor maisteelt. Direct na de maïsoogst is ongeveer 3.000 m³ grond/teelaarde geleverd, die vrijkwam uit een ander project in dezelfde regio. De juiste timing was cruciaal, en we zijn erin geslaagd!

HERGEBRUIK 100.000 M3 SCHONE GROND

Haarlemmermeer

Voor regulier onderhoud zijn wij ingeschakeld voor het verbeteren van diverse landbouwpercelen in de gemeente Haarlemmermeer. Dit hebben we met name gedaan door grondoverschotten van Schiphol te hergebruiken. Hierdoor heeft deze grond weer een nieuwe bestemming gekregen.  

AFVOER 45.000 M3 GROND

Grotius, Den Haag

Voor de realisatie van een parkeergarage voor twee woontorens (Grotius I & II), heeft Grondbalans circa 45.000 m3 hoogwaardig zand, veen en klei afgevoerd. De vrijkomende materialen zijn binnen een straal van 30 kilometer rijafstand weer nuttig hergebruikt.

5 METER VEENLAAG VERVANGEN; DRAAGKRACHTIGE BODEM

Zegveld, Utrecht

Het Utrechtse dorp Zegveld is gebouwd op een zettingsgevoelige veenbodem. De straten verzakken tot wel 5 cm per jaar. Voor het nieuwbouwproject WeidZegveld is grondverbetering noodzakelijk. Grondbalans heeft een unieke, duurzame oplossing ontwikkeld tegen blijvende verzakkingen. Een dikke laag veen wordt afgegraven en vervangen door draagkrachtige grond, vrijgekomen uit projecten in de regio. Na consolidatie is de bodem bouwrijp en klaar voor de realisatie van nieuwe infrastructuur. En zo is duurzaam wonen ook voor de Zegvelders mogelijk! En van het vrijgekomen veen maken tuinbouwers dankbaar gebruik.

HERGEBRUIK 150.000 M3 SCHONE GROND

De Ronde Venen, Utrecht

In Gemeente ‘De Ronde Venen’ zijn verschillende landbouwpercelen opgeknapt middels het ophogen en egaliseren met schone grond uit bouwprojecten. Hiermee heeft de overtollige schone grond op de bouwprojecten, weer een hoogwaardige bestemming gekregen.

2.500 M3 SECUNDAIR ZAND; AANVOER PER SCHIP

Waalhaven, Rotterdam

Voor de uitbreiding van een bestaand bedrijfspand in de Waalhaven in Rotterdam, moest de bodem eerst opgehoogd en bouwrijp gemaakt worden. Grondbalans heeft hiervoor de benodigde 2.500 m3 secundair zand aangeleverd. Het zand kwam vrij bij een project in Beverwijk. Gezien de afstand naar Rotterdam, was transport via schip de beste en meest goedkope oplossing. Sowieso een mooie transportroute naar havenstad Rotterdam! Wederom een mooi voorbeeld van circulair toepassen van grondstoffen.

LOKAAL HERGEBRUIK; 3.000 M3 BINNEN 500 METER

Gemeente Delft

Lokaal hergebruik van grond is waar Grondbalans iedere dag naar streeft. Een mooi voorbeeld in de Gemeente Delft. Circa 11.000 m3 vrijgekomen schone grond krijgt lokaal een nuttige herbestemming, waarvan circa 3.000 m3 binnen een straal van 500 meter. En zo gaat 90% van alle vrijgekomen grond direct van project naar project. De overige 10% gaat via één van onze grondbanken, gelegen door heel Nederland.

AFVOER 60.000 M3 GROND IN 10 DAGEN; TOTAAL 150.000 M3

Amstelveenlijn, Amstelveen

Voor de verdiepte aanleg van een tramlijn dwars door het centrum van Amstelveen hebben wij 150.000 m3 grond ontgraven en afgevoerd, waarvan 60.000 m3 in 10 dagen. Een record! De werkdagen werden wat langer, maar het is gelukt, want afspraak is afspraak. Dankzij onze lokale netwerken is de afgevoerde grond hergebruikt voor landverbetering van landbouwpercelen in de directe omgeving. Zo zijn deze percelen weer geschikt gemaakt voor de toekomstige generaties.    

AFVOER 5.000 M3 BAGGERSPECIE

Hank, Biesbosch

De Jachthaven Vissershang in Hank (Biesbosch) is gebaggerd om deze weer geschikt te maken voor het komende vaarseizoen. Het betreft een strak gecoördineerd project met kleine en grote beunbakken en een kraanschip, waarbij de circa 5.000 m3 baggerspecie wordt afgevoerd naar Baggerdepot Hollandsch Diep. Vanuit Grondbalans wordt het project begeleid door onze collega’s van Team Baggerbalans.

AANVOER 200.000 M3 grond

Vechtdalverbinding, Overijssel

Grondbalans heeft haar steentje bijgedragen aan het grootste infra project ooit voor de provincie Overijssel: de Vechtdalverbinding. In de periode 2020 – 2022 is ruim 200.000 m3 grond aangeleverd voor o.a. de aanleg van op- en afritten aan de A28 en het ecoduct bij Varssen (Ommen). Het doel van het gehele infra project: de verkeersdoorstroming in de regio Zwolle, Ommen en Hardenberg optimaliseren.

AANVOER CA. 250.000 M3 GROND; GELUIDSWAL A12

De Meern, Utrecht

Voor de verlenging van de bestaande geluidswal langs de A12 was circa 250.000 m3 grond nodig. De aangevoerde grond is vrijgekomen in de regio Utrecht en heeft dus dichtbij een nuttige herbestemming gekregen. Het project startte in 2019 en is afgerond in 2022. Het gehele project is volgens planning verlopen. De bewoners van De Meern/Veldhuizen beleven meer woongenot met de realisatie van deze wal.

AFVOER 4.000 M3 BAGGERSPECIE

Amsterdam Zeeburg

Baggeren is erg zinvol voor een toekomstbestendig Nederland. Grondbalans draagt hier een steentje aan bij door baggerstromen van A tot Z te begeleiden en te coördineren. Voor de Gemeente Amsterdam heeft Grondbalans ruim 4.000 m3  baggerspecie afgevoerd uit Amsterdam Zeeburg. De vrijgekomen baggerspecie heeft in de regio Utrecht direct een herbestemming gegeven en komt ten goede aan natuurontwikkeling.

LEVERING 20.000 M3 SECUNDAIR ZAND

Waddinxveen

Voor het bouwrijp maken van een perceel op een industrieterrein in Waddinxveen, is 20.000 m3 zand nodig. Grondbalans regelde en coördineerde de aanvoer van de benodigde grondstromen, met duurzaamheid en circulariteit als uitgangspunt. In dit project is binnen 3 weken de benodigde 20.000 m3 secundair zand geleverd.

AFVOER 35.000 M3 GROND

Uiterwaarden Lek, Lopik

Grondbalans levert een bijdrage aan de herinrichting van de uiterwaarden van de Lek. Er wordt circa 35.000 m3 grond per schip afgevoerd en krijgt op verschillende locaties een nuttige herbestemming, bijvoorbeeld ten behoeve van landophoging. Salmsteke is een initiatief van Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden en betreft een integraal project voor dijkveiligheid, recreatie, natuur en waterkwaliteit.

AANVOER 6.000 M3 VRIJGEKOMEN BAGGERSPECIE

Rijnhaven Wageningen

De Rijnhaven in Wageningen wordt gebruikt door de beroepsvaart voor aanleg en overslag. Sinds 2005 zijn er geen baggerwerkzaamheden in de haven uitgevoerd. Om de waterdieptes op peil te krijgen zijn alle knelpunten in kaart gebracht en op de gewenste diepte gebaggerd. De 6.000 m3 vrijkomende baggerspecie is gebruikt voor de herinrichting van een voormalige zandwinplas. De aanvoer van de baggerspecie is van A tot Z gecoördineerd door Grondbalans.

TOEPASSEN 100.000 M3 SECUNDAIRE GROND

ActionPlanet, Spaarnwoude

Voor de herinrichting en uitbreiding van het uitdagende offroad terrein ActionPlanet in recreatiegebeid Spaarnwoude, is 100.000 M3 secundaire grond toegepast. Met de aangeleverde grond is onderhoud gepleegd aan bestaande offroadbanen en er zijn nieuwe tracks en paden aangelegd. De toegepaste grond is afkomstig uit projecten in de regio Noord-Holland. Bij ActionPlanet kan men terecht voor meer dan 100 verschillende outdoor activiteiten!  

AFVOER 10.000 M3 GROND, AANVOER 8.000 M3 ZAND

Huis van Stad en Regio, Dordrecht

Grondbalans verzorgde de grondstromen voor de bouw van het ‘Huis van Stad en Regio’, in hartje Dordrecht. Het project bestond uit afvoer van circa 10.000 m3 grond en de aanvoer van circa 8.000 m3 zand, afkomstig van bouwprojecten in de omgeving. Vrijkomende herbruikbare grond is ingenomen op Grondbank Dordrecht, waarna het uiteindelijk een waardevolle nieuwe bestemming heeft gekregen. Verontreinigde grond is afgevoerd naar een reiniger.

AANVOER 20.000 M3 VOOR LANDHERSTEL

Leidschendam

Voor een perceeleigenaar in Leidschendam leverde Grondbalans circa 20.000 m3 grond ten behoeve van landherstel (landophoging). Voorafgaand aan de levering heeft Grondbalans de vergunningsaanvraag en de kwaliteitsbeoordeling van de partijen geleverde grond verzorgd. De aanvoer is verzorgd in samenwerking met een vaste lokale partner in transport.

BOUWEN OP VEEN; DE BOSKOOPMETHODE

Waterrijk Boskoop

Duurzaam bouwen op veen, hoe doe je dat? Een uitdaging waar vele gemeenten, projectontwikkelaars en bouwers in veengebieden mee worstelen. Ook onze grondstroomspecialisten buigen zich over deze vraag. Met als resultaat: ‘De Boskoopmethode’. Deze unieke grondverbeteringsmethode kreeg in 2014 de primeur in het veengebied Waterrijk Boskoop. De Boskoopmethode is een circulaire grondverbeteringsmethode waarbij een metersdikke slappe veenlaag wordt vervangen door draagkrachtige grond. Met de aangebrachte bovenste zandlaag en de drainage, wordt overtollig water naar wens afgevoerd. De voordelen van deze grondverbeteringsmethode zijn als volgt: Realisatie van een stabiele ‘gevel-tot-gevel’- oplossing Het maakt duurzaam wonen mogelijk De methode levert een aanzienlijke…

AANVOER 75.000 M3 GROND ZICHTWAL A27

Eemnes

Om het zicht op de A27 voor de golfers van de Goyer Golf & Country Club weg te nemen, is ‘Grondwal Eemnes’ aangelegd. De grondwal heeft een lengte van één kilometer, waarvoor 75.000 m3 vrijgekomen grond is toegepast. De binnenzijde van de grondwal is volledig geïntegreerd in het ontwerp, voor het mooiste effect. Leuk feitje: de Goyer Golf & Country Club behoort inmiddels tot de top 25 Beste Golfbanen van Nederland.

HERGEBRUIK 750.000 M3 VOOR REALISATIE ECODUCT

Hilversum

Het grootste ecoduct van Europa ‘Natuurbrug zanderij Crailoo’, is aangelegd om de natuurgebieden Spanderswoud en Bussumerheide met elkaar te verbinden. Voor de realisatie is 750.000 m3 grond hergebruikt, vrijgekomen uit projecten in de regio. Met een lengte van 800 meter en een gemiddelde kruinbreedte van 50 meter (bij de teen zelfs 110 meter), is voor de fauna de ideale situatie gecreëerd om in een beschermde omgeving van de natuurbrug gebruik te maken. In 4 jaar tijd realiseerde Grondbalans de grondtoevoer (secundaire grond) voor dit immense project.