SAMEN
MOOIE PROJECTEN MAKEN!

JOUW KETENPARTNER VOOR GRONDSTROMEN

Van ontgraven tot ophogen en grondverbetering: jouw grondproject is bij ons in goede handen. Klein en groot. En dankzij ons lokale netwerk altijd met een gezond eindresultaat voor zowel het milieu als de portemonnee. We hergebruiken grond zoveel mogelijk én zo lokaal mogelijk.
Ontdek het zelf!

TOEPASSEN 100.000 M3 SECUNDAIRE GROND

HERINRICHTING OFFROAD TERREIN, SPAARNWOUDE

 • herinrichting
 • secundaire grond
 • toepassen

Voor de herinrichting (uitbreiding) van het uitdagende offroad terrein ActionPlanet in Spaarnwoude, is 100.000 M3 secundaire grond toegepast. De toegepaste grond is vrijgekomen in de regio Noord-Holland.

Informatie aanvragen

AANVOER 6.000 M3 VRIJGEKOMEN BAGGERSPECIE

RIJNHAVEN WAGENINGEN

 • aanvoer
 • baggerspecie
 • herinrichting

De Rijnhaven in Wageningen wordt gebruikt door de beroepsvaart voor aanleg en overslag. Sinds 2005 zijn er geen baggerwerkzaamheden in de haven uitgevoerd. Om de waterdieptes op peil te krijgen zijn alle knelpunten in kaart gebracht en op de gewenste diepte gebaggerd. De 6.000 m3 vrijkomende baggerspecie is gebruikt voor de herinrichting van een voormalige zandwinplas. De aanvoer van de baggerspecie is gecoördineerd door Grondbalans.

Informatie aanvragen

AFVOER 50.000 M3 GROND

Herinrichting Uiterwaarden, Lek

 • afvoer
 • dijkversterking
 • Grond

Grondbalans levert een bijdrage aan de herinrichting van de uiterwaarden van de Lek. Er wordt circa 50.000 ton grond afgevoerd en krijgt op verschillende locaties een nuttige herbestemming. Salmsteke is een initiatief van Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden en betreft een integraal project voor dijkveiligheid, recreatie, natuur en waterkwaliteit.

Informatie aanvragen

LEVERING 20.000 M3 SECUNDAIR ZAND

Bouwrijk maken, industrieterrein Waddinxveen

 • aanvoer
 • bouwrijp maken
 • secundair zand

Voor het bouwrijp maken van een perceel op een industrieterrein in Waddinxveen, is 20.000 m3 zand nodig. Grondbalans regelde en coördineerde de aanvoer van de benodigde grondstromen, met duurzaamheid en circulariteit als uitgangspunt. In dit project is binnen 3 weken de benodigde 20.000 m3 secundair zand geleverd.

Informatie aanvragen

60.000 M3 GRONDAFVOER IN 10 DAGEN; TOTAAL 150.000 M3

Amstelveenlijn, Amstelveen

 • afvoeren
 • bouwput
 • schone grond

Voor de verdiepte aanleg van een tramlijn dwars door het centrum van Amstelveen hebben wij 150.000 m3 grond ontgraven en afgevoerd, waarvan 60.000 m3 in 10 dagen. Een record! De werkdagen werden wat langer, maar het is gelukt, want afspraak is afspraak. Dankzij onze lokale netwerken is de afgevoerde grond hergebruikt voor landverbetering van landbouwpercelen in de directe omgeving. Zo zijn deze percelen weer geschikt gemaakt voor de toekomstige generaties.

Informatie aanvragen

LOKAAL HERGEBRUIK; 3.000 M3 BINNEN 500 METER

Gemeente Delft

 • duurzaam
 • lokaal
 • matching

Lokaal hergebruik van grond is waar Grondbalans iedere dag naar streeft. Een mooi voorbeeld in de Gemeente Delft. Circa 11.000 m3 vrijgekomen schone grond krijgt lokaal een nuttige herbestemming, waarvan circa 3.000 m3 binnen een straal van 500 meter!

Informatie aanvragen

2.500 M3 SECUNDAIR ZAND; AANVOER PER SCHIP

Waalhaven, Rotterdam

 • bouwrijp maken
 • leveren
 • zand

Voor de uitbreiding van een bestaand bedrijfspand in de Waalhaven in Rotterdam, moest de bodem eerst opgehoogd en bouwrijp gemaakt worden. Grondbalans heeft hiervoor de benodigde 2.500 m3 secundair zand aangeleverd. Het zand kwam vrij bij een project in Beverwijk. Gezien de afstand naar Rotterdam, was transport via schip de beste en meest goedkope oplossing. Sowieso een mooie transportroute naar havenstad Rotterdam! Wederom een mooi voorbeeld van circulair toepassen van grondstoffen.

Informatie aanvragen

HERGEBRUIK 150.000 M3 SCHONE GROND

Landbouwpercelen, De Ronde Venen

 • landverbetering
 • leveren
 • schone grond

In Gemeente 'De Ronde Venen' zijn verschillende landbouwpercelen opgeknapt middels het ophogen en egaliseren met schone grond uit bouwprojecten. Hiermee heeft de overtollige schone grond op de bouwprojecten, weer een hoogwaardige bestemming gekregen.

Informatie aanvragen

ACCEPTATIE 250.000 M3 GROND UIT DE REGIO

Geluidswal Veldhuizen, De Meern

 • acceptatie
 • GBT grond
 • geluidswal

Voor de verlenging van de bestaande geluidswal langs de A12 was circa 250.000 m3 grond nodig. De aangevoerde grond is vrijgekomen in de regio Utrecht en heeft dus dichtbij een nuttige herbestemming gekregen. Het project startte in 2019 en is afgerond in 2022. Het gehele project is volgens planning verlopen. De bewoners van De Meern/Veldhuizen beleven meer woongenot met de realisatie van deze wal.

Informatie aanvragen
Project afbeelding

5M VEENLAAG VERVANGEN; DRAAGKRACHTIGE BODEM

Nieuwbouwproject, Zegveld

 • afgraven
 • veengrond
 • zettingsarm maken

Het Utrechtse dorp Zegveld is gebouwd op een zettingsgevoelige veenbodem. De straten verzakken tot wel 5 cm per jaar! Voor het nieuwbouwproject WeidZegveld is grondverbetering noodzakelijk. Grondbalans heeft een unieke, duurzame oplossing ontwikkeld tegen blijvende verzakkingen. Een dikke laag veen wordt afgegraven en vervangen door draagkrachtige grond, vrijgekomen uit projecten in de regio. Na consolidatie is de bodem bouwrijp en klaar voor de realisatie van nieuwe infrastructuur. En zo is duurzaam wonen ook voor de Zegvelders mogelijk! En van het vrijgekomen veen maken tuinbouwers dankbaar gebruik.

Informatie aanvragen