SAMEN
MOOIE PROJECTEN MAKEN!

JOUW KETENPARTNER VOOR GRONDSTROMEN

Van een bouwput tot bouwrijp maken, van landherstel tot het realiseren van een geluidswal: jouw grondproject is bij ons in goede handen. Klein en groot. En dankzij ons lokale netwerk altijd met een gezond eindresultaat voor zowel het milieu als de portemonnee. We hergebruiken grond zoveel mogelijk én zo lokaal mogelijk.
Ontdek het zelf!

AANVOER 20.000 M3 VOOR LANDHERSTEL

Leidschendam

 • aanvoer
 • landherstel
 • secundaire grond

Voor een perceeleigenaar in Leidschendam leverde Grondbalans circa 20.000 m3 grond ten behoeve van landherstel (landophoging). Voorafgaand aan de levering heeft Grondbalans de vergunningsaanvraag en de kwaliteitsbeoordeling van de partijen geleverde grond verzorgd. De aanvoer is verzorgd in samenwerking met een vaste lokale partner in transport.

Informatie aanvragen
Project afbeelding

AFVOER 10.000 M3 GROND, AANVOER 8.000 M3 ZAND

Huis van Stad en Regio, Dordrecht

 • aanvoer
 • afvoeren
 • circulair

Grondbalans verzorgde de grondstromen voor de bouw van het 'Huis van Stad en Regio', in hartje Dordrecht. Het project bestond uit afvoer van circa 10.000 m3 grond en de aanvoer van circa 8.000 m3 zand, afkomstig van bouwprojecten in de omgeving. Vrijkomende herbruikbare grond is ingenomen op Grondbank Dordrecht, waarna het uiteindelijk een waardevolle nieuwe bestemming heeft gekregen. Verontreinigde grond is afgevoerd naar een reiniger.

Informatie aanvragen
Project afbeelding

TOEPASSEN 100.000 M3 SECUNDAIRE GROND

HERINRICHTING OFFROAD TERREIN, SPAARNWOUDE

 • herinrichting
 • secundaire grond
 • toepassen

Voor de herinrichting en uitbreiding van het uitdagende offroad terrein ActionPlanet in recreatiegebeid Spaarnwoude, is 100.000 M3 secundaire grond toegepast. Met de aangeleverde grond is onderhoud gepleegd aan bestaande offroadbanen en er zijn nieuwe tracks en paden aangelegd. De toegepaste grond is afkomstig uit projecten in de regio Noord-Holland. Bij ActionPlanet kan men terecht voor meer dan 100 verschillende outdoor activiteiten!  

Informatie aanvragen

AANVOER 6.000 M3 VRIJGEKOMEN BAGGERSPECIE

RIJNHAVEN WAGENINGEN

 • aanvoer
 • baggerspecie
 • herinrichting

De Rijnhaven in Wageningen wordt gebruikt door de beroepsvaart voor aanleg en overslag. Sinds 2005 zijn er geen baggerwerkzaamheden in de haven uitgevoerd. Om de waterdieptes op peil te krijgen zijn alle knelpunten in kaart gebracht en op de gewenste diepte gebaggerd. De 6.000 m3 vrijkomende baggerspecie is gebruikt voor de herinrichting van een voormalige zandwinplas. De aanvoer van de baggerspecie is van A tot Z gecoördineerd door Grondbalans.

Informatie aanvragen

AFVOER 50.000 M3 GROND

Herinrichting Uiterwaarden, Lek

 • afvoer
 • dijkversterking
 • Grond

Grondbalans levert een bijdrage aan de herinrichting van de uiterwaarden van de Lek. Er wordt circa 50.000 ton grond afgevoerd en krijgt op verschillende locaties een nuttige herbestemming. Salmsteke is een initiatief van Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden en betreft een integraal project voor dijkveiligheid, recreatie, natuur en waterkwaliteit.

Informatie aanvragen

LEVERING 20.000 M3 SECUNDAIR ZAND

Bouwrijk maken, industrieterrein Waddinxveen

 • aanvoer
 • bouwrijp maken
 • secundair zand

Voor het bouwrijp maken van een perceel op een industrieterrein in Waddinxveen, is 20.000 m3 zand nodig. Grondbalans regelde en coördineerde de aanvoer van de benodigde grondstromen, met duurzaamheid en circulariteit als uitgangspunt. In dit project is binnen 3 weken de benodigde 20.000 m3 secundair zand geleverd.

Informatie aanvragen

AFVOER 4.000 M3 BAGGERSPECIE; ZEEBURG AMSTERDAM

Baggeren is erg zinvol voor een toekomstbestendig Nederland. Grondbalans draagt hier een steentje aan bij door baggerstromen van A tot Z te begeleiden en te coördineren. Voor de Gemeente Amsterdam heeft Grondbalans ruim 4.000 m3  baggerspecie afgevoerd uit Amsterdam Zeeburg. De vrijgekomen baggerspecie heeft in de regio Utrecht direct een herbestemming gegeven en komt ten goede aan natuurontwikkeling.

Informatie aanvragen

AANVOER CA. 250.000 M3 GROND; GELUIDSWAL A12, DE MEERN

Levering 250.000 m3 grond

 • acceptatie
 • GBT grond
 • geluidswal

Voor de verlenging van de bestaande geluidswal langs de A12 was circa 250.000 m3 grond nodig. De aangevoerde grond is vrijgekomen in de regio Utrecht en heeft dus dichtbij een nuttige herbestemming gekregen. Het project startte in 2019 en is afgerond in 2022. Het gehele project is volgens planning verlopen. De bewoners van De Meern/Veldhuizen beleven meer woongenot met de realisatie van deze wal.

Informatie aanvragen
Project afbeelding

AANVOER 200.000 M3 grond

Vechtdalverbinding

Grondbalans heeft haar steentje bijgedragen aan het grootste infra project ooit voor de provincie Overijssel: de Vechtdalverbinding. In de periode 2020 - 2022 is ruim 200.000 m3 grond aangeleverd voor o.a. de aanleg van op- en afritten aan de A28 en het ecoduct bij Varssen (Ommen). Het doel van het gehele infra project: de verkeersdoorstroming in de regio Zwolle, Ommen en Hardenberg optimaliseren.

Informatie aanvragen
Project afbeelding

AFVOER 5.000 M3 BAGGERSPECIE

De Jachthaven Vissershang in Hank (Biesbosch) is gebaggerd om deze weer geschikt te maken voor het komende vaarseizoen. Het betreft een strak gecoördineerd project met kleine en grote beunbakken en een kraanschip, waarbij de circa 5.000 m3 baggerspecie wordt afgevoerd naar Baggerdepot Hollandsch Diep. Vanuit Grondbalans wordt het project begeleid door onze collega's van Team Baggerbalans.

Informatie aanvragen
Project afbeelding