SAMEN
MOOIE PROJECTEN MAKEN!

Jouw ketenpartner voor grondstromen

Van ontgraven tot ophogen en grondverbetering: jouw grondproject is bij ons in goede handen. Klein en groot. En dankzij ons lokale netwerk altijd met een gezond eindresultaat voor zowel het milieu als de portemonnee. We hergebruiken grond zoveel mogelijk én zo lokaal mogelijk.
Ontdek het zelf!

LEVERING 20.000 M3 SECUNDAIR ZAND

Bouwrijk maken, industrieterrein Waddinxveen

 • aanvoer
 • bouwrijp maken
 • secundair zand

Voor het bouwrijp maken van een perceel op een industrieterrein in Waddinxveen, is 20.000 m3 zand nodig. Grondbalans regelde en coördineerde de aanvoer van de benodigde grondstromen, met duurzaamheid en circulariteit als uitgangspunt. In dit project is binnen 3 weken de benodigde 20.000 m3 secundair zand geleverd.

Informatie aanvragen

60.000 M3 GRONDAFVOER IN 10 DAGEN; TOTAAL 150.000 M3

Amstelveenlijn, Amstelveen

 • afvoeren
 • bouwput
 • schone grond

Voor de verdiepte aanleg van een tramlijn dwars door het centrum van Amstelveen hebben wij 150.000 m3 grond ontgraven en afgevoerd, waarvan 60.000 m3 in 10 dagen. Een record! De werkdagen werden wat langer, maar het is gelukt, want afspraak is afspraak. Dankzij onze lokale netwerken is de afgevoerde grond hergebruikt voor landverbetering van landbouwpercelen in de directe omgeving. Zo zijn deze percelen weer geschikt gemaakt voor de toekomstige generaties.

Informatie aanvragen

LOKAAL HERGEBRUIK; 3.000 M3 BINNEN 500 METER

Gemeente Delft

 • duurzaam
 • lokaal
 • matching

Lokaal hergebruik van grond is waar Grondbalans iedere dag naar streeft. Een mooi voorbeeld in de Gemeente Delft. Circa 11.000 m3 vrijgekomen schone grond krijgt lokaal een nuttige herbestemming, waarvan circa 3.000 m3 binnen een straal van 500 meter!

Informatie aanvragen

2.500 M3 SECUNDAIR ZAND; AANVOER PER SCHIP

Waalhaven, Rotterdam

 • bouwrijp maken
 • leveren
 • zand

Voor de uitbreiding van een bestaand bedrijfspand in de Waalhaven in Rotterdam, moest de bodem eerst opgehoogd en bouwrijp gemaakt worden. Grondbalans heeft hiervoor de benodigde 2.500 m3 secundair zand aangeleverd. Het zand kwam vrij bij een project in Beverwijk. Gezien de afstand naar Rotterdam, was transport via schip de beste en meest goedkope oplossing. Sowieso een mooie transportroute naar havenstad Rotterdam! Wederom een mooi voorbeeld van circulair toepassen van grondstoffen.

Informatie aanvragen

HERGEBRUIK 150.000 M3 SCHONE GROND

Landbouwpercelen, De Ronde Venen

 • landverbetering
 • leveren
 • schone grond

In Gemeente 'De Ronde Venen' zijn verschillende landbouwpercelen opgeknapt middels het ophogen en egaliseren met schone grond uit bouwprojecten. Hiermee heeft de overtollige schone grond op de bouwprojecten, weer een hoogwaardige bestemming gekregen.

Informatie aanvragen

ACCEPTATIE 250.000 M3 GROND IN UITVOERING

Geluidswal Veldhuizen, De Meern

 • acceptatie
 • GBT grond
 • geluidswal

Voor de verlenging van de bestaande geluidswal langs de A12 is circa 250.000 m3 grond nodig. De aangevoerde grond is afkomstig uit de regio Utrecht. Dit betekent dat sinds de start van de aanleg in 2018, nu al zo’n 75.000 m3 grond een nieuwe bestemming heeft gekregen. Ook de overige grond die nog aangevoerd moet worden, is volledig circulair.

Informatie aanvragen
Project afbeelding

5M VEENLAAG VERVANGEN; DRAAGKRACHTIGE BODEM

Nieuwbouwproject, Zegveld

 • afgraven
 • veengrond
 • zettingsarm maken

Het Utrechtse dorp Zegveld is gebouwd op een zettingsgevoelige veenbodem. De straten verzakken tot wel 5 cm per jaar! Voor het nieuwbouwproject WeidZegveld is grondverbetering noodzakelijk. Grondbalans heeft een unieke, duurzame oplossing ontwikkeld tegen blijvende verzakkingen. Een dikke laag veen wordt afgegraven en vervangen door draagkrachtige grond, vrijgekomen uit projecten in de regio. Na consolidatie is de bodem bouwrijp en klaar voor de realisatie van nieuwe infrastructuur. En zo is duurzaam wonen ook voor de Zegvelders mogelijk! En van het vrijgekomen veen maken tuinbouwers dankbaar gebruik.

Informatie aanvragen

AFVOER 45.000 M3 GROND

Grotius, Den Haag

 • afvoeren
 • bouwput
 • zand; veen & klei

Voor de realisatie van een parkeergarage voor twee woontorens (Grotius I & II), heeft Grondbalans circa 45.000 m3 hoogwaardig zand, veen en klei afgevoerd. De vrijkomende materialen zijn binnen een straal van 30 kilometer rijafstand weer nuttig hergebruikt.

Informatie aanvragen
Project afbeelding

HERGEBRUIK 100.000 M3 SCHONE GROND

Landbouwpercelen, Haarlemmermeer

 • landverbetering
 • leveren
 • schone grond

In het kader van regulier onderhoud zijn wij ingeschakeld voor het verbeteren van diverse landbouwpercelen in de gemeente Haarlemmermeer. Dit hebben we met name gedaan door grondoverschotten van Schiphol te hergebruiken. Hierdoor heeft deze grond weer een nieuwe bestemming gekregen.

Informatie aanvragen
Project afbeelding