Baggerwerken projecten

Baggerwerken en baggerstromen: Vrijgekomen baggerspecie een nuttige herbestemming geven vraagt om specialistische kennis en een eigen aanpak. Ons specialistisch team ‘Baggerbalans’ heeft alle expertise in huis als het gaat om beheer, opslag, toepassen en bewerken van baggerspecie.

Filteren op categorie

Slide voor meer categorieën

Filter: Baggerwerken

AFVOER 5.000 M3 BAGGERSPECIE

Hank, Biesbosch

De Jachthaven Vissershang in Hank (Biesbosch) is gebaggerd om deze weer geschikt te maken voor het komende vaarseizoen. Het betreft een strak gecoördineerd project met kleine en grote beunbakken en een kraanschip, waarbij de circa 5.000 m3 baggerspecie wordt afgevoerd naar Baggerdepot Hollandsch Diep. Vanuit Grondbalans wordt het project begeleid door onze collega’s van Team Baggerbalans.

AFVOER 4.000 M3 BAGGERSPECIE

Amsterdam Zeeburg

Baggeren is erg zinvol voor een toekomstbestendig Nederland. Grondbalans draagt hier een steentje aan bij door baggerstromen van A tot Z te begeleiden en te coördineren. Voor de Gemeente Amsterdam heeft Grondbalans ruim 4.000 m3  baggerspecie afgevoerd uit Amsterdam Zeeburg. De vrijgekomen baggerspecie heeft in de regio Utrecht direct een herbestemming gegeven en komt ten goede aan natuurontwikkeling.

AANVOER 6.000 M3 VRIJGEKOMEN BAGGERSPECIE

Rijnhaven Wageningen

De Rijnhaven in Wageningen wordt gebruikt door de beroepsvaart voor aanleg en overslag. Sinds 2005 zijn er geen baggerwerkzaamheden in de haven uitgevoerd. Om de waterdieptes op peil te krijgen zijn alle knelpunten in kaart gebracht en op de gewenste diepte gebaggerd. De 6.000 m3 vrijkomende baggerspecie is gebruikt voor de herinrichting van een voormalige zandwinplas. De aanvoer van de baggerspecie is van A tot Z gecoördineerd door Grondbalans.