Grondverbetering projecten

Grondverbetering: Grondbalans kan binnen woningbouwprojecten met een strenge zettingseis het verschil maken met een unieke grondverbeteringsmethode. Binnen de methode is circulariteit een uitgangspunt: primaire grondstoffen worden gespaard door op de juiste manier om te gaan met vrijkomende grondstromen. Daarnaast kan er bespaard worden op de overhoogte en/of de voorbelastingtijd worden versneld. De beproefde methode is inmiddels op meerdere grootschalige projecten uitgevoerd in veengebieden in de regio Utrecht.

Filteren op categorie

Slide voor meer categorieën

Filter: Grondverbetering

5 METER VEENLAAG VERVANGEN; DRAAGKRACHTIGE BODEM

Zegveld, Utrecht

Het Utrechtse dorp Zegveld is gebouwd op een zettingsgevoelige veenbodem. De straten verzakken tot wel 5 cm per jaar. Voor het nieuwbouwproject WeidZegveld is grondverbetering noodzakelijk. Grondbalans heeft een unieke, duurzame oplossing ontwikkeld tegen blijvende verzakkingen. Een dikke laag veen wordt afgegraven en vervangen door draagkrachtige grond, vrijgekomen uit projecten in de regio. Na consolidatie is de bodem bouwrijp en klaar voor de realisatie van nieuwe infrastructuur. En zo is duurzaam wonen ook voor de Zegvelders mogelijk! En van het vrijgekomen veen maken tuinbouwers dankbaar gebruik.