Landherstel projecten

Als landeigenaar, ontwikkelaar, bouwer of agrariër op zoek naar mogelijkheden om het land te optimaliseren, de productiviteit te verhogen en een gezonde, draagkrachtige bodem voor de toekomst te waarborgen? Wij begrijpen hoe belangrijk het is om land in optimale conditie te hebben en te houden en helpen in aan- en afvoer van grond, zand en baggerspecie. Met zorgvuldig geselecteerde partners zorgen we voor een duurzame en verantwoorde aanpak bij elk project.

Filteren op categorie

Slide voor meer categorieën

Filter: Landherstel

OPHOGING LANDBOUWPERCEEL MET 3.000 M3 GROND UIT REGIO

Someren, Noord-Brabant

De waterschappen houden steeds meer water in de sloten vast, wat leidt tot een verhoogd grondwaterpeil en de vernatting van lagere delen van percelen. Dit effect is in heel Nederland merkbaar, zo ook in het Brabantse landschap. Grondbalans heeft in Someren (Noord-Brabant) de benodigde grond geleverd voor het ophogen van een landbouwperceel, bestemd voor maisteelt. Direct na de maïsoogst is ongeveer 3.000 m³ grond/teelaarde geleverd, die vrijkwam uit een ander project in dezelfde regio. De juiste timing was cruciaal, en we zijn erin geslaagd!

HERGEBRUIK 100.000 M3 SCHONE GROND

Haarlemmermeer

Voor regulier onderhoud zijn wij ingeschakeld voor het verbeteren van diverse landbouwpercelen in de gemeente Haarlemmermeer. Dit hebben we met name gedaan door grondoverschotten van Schiphol te hergebruiken. Hierdoor heeft deze grond weer een nieuwe bestemming gekregen.  

HERGEBRUIK 150.000 M3 SCHONE GROND

De Ronde Venen, Utrecht

In Gemeente ‘De Ronde Venen’ zijn verschillende landbouwpercelen opgeknapt middels het ophogen en egaliseren met schone grond uit bouwprojecten. Hiermee heeft de overtollige schone grond op de bouwprojecten, weer een hoogwaardige bestemming gekregen.

AFVOER 60.000 M3 GROND IN 10 DAGEN; TOTAAL 150.000 M3

Amstelveenlijn, Amstelveen

Voor de verdiepte aanleg van een tramlijn dwars door het centrum van Amstelveen hebben wij 150.000 m3 grond ontgraven en afgevoerd, waarvan 60.000 m3 in 10 dagen. Een record! De werkdagen werden wat langer, maar het is gelukt, want afspraak is afspraak. Dankzij onze lokale netwerken is de afgevoerde grond hergebruikt voor landverbetering van landbouwpercelen in de directe omgeving. Zo zijn deze percelen weer geschikt gemaakt voor de toekomstige generaties.    

LEVERING 20.000 M3 SECUNDAIR ZAND

Waddinxveen

Voor het bouwrijp maken van een perceel op een industrieterrein in Waddinxveen, is 20.000 m3 zand nodig. Grondbalans regelde en coördineerde de aanvoer van de benodigde grondstromen, met duurzaamheid en circulariteit als uitgangspunt. In dit project is binnen 3 weken de benodigde 20.000 m3 secundair zand geleverd.

AFVOER 35.000 M3 GROND

Uiterwaarden Lek, Lopik

Grondbalans levert een bijdrage aan de herinrichting van de uiterwaarden van de Lek. Er wordt circa 35.000 m3 grond per schip afgevoerd en krijgt op verschillende locaties een nuttige herbestemming, bijvoorbeeld ten behoeve van landophoging. Salmsteke is een initiatief van Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden en betreft een integraal project voor dijkveiligheid, recreatie, natuur en waterkwaliteit.

AANVOER 20.000 M3 VOOR LANDHERSTEL

Leidschendam

Voor een perceeleigenaar in Leidschendam leverde Grondbalans circa 20.000 m3 grond ten behoeve van landherstel (landophoging). Voorafgaand aan de levering heeft Grondbalans de vergunningsaanvraag en de kwaliteitsbeoordeling van de partijen geleverde grond verzorgd. De aanvoer is verzorgd in samenwerking met een vaste lokale partner in transport.