Home » Nieuws » Baggerbalans: altijd een oplossing voor vrijgekomen baggerspecie

Nieuws afbeelding

Baggerbalans: altijd een oplossing voor vrijgekomen baggerspecie

Baggeren is een unieke tak van sport en bemiddeling in baggerspecie vereist specialistische kennis en een eigen aanpak. Daarom heeft Grondbalans alle expertise als het gaat om afvoeren en toepassen van baggerspecie ondergebracht bij het bedrijfsonderdeel Baggerbalans. Ook is Baggerbalans de partij voor beheer, opslag en bewerken van baggerspecie.

Afvoer 4.000 m3 baggerspecie

Baggerbalans heeft in Zeeburg Amsterdam een mooi baggerproject afgerond. In opdracht van InfrABC B.V. uit Nieuwland is ruim 4.000 m3 baggerspecie uit Zeeburg afgevoerd. De specie heeft in de regio Utrecht direct een herbestemming gegeven, ten behoeve van natuurontwikkeling.

Bekijk de projectfilm op het Grondbalans YouTube kanaal

 

Baggeren noodzakelijk kwaad

Baggeren is noodzakelijk voor het behoud van de natuur en de economie van ons land:

♻ Veilig water voor bewoners en bedrijven met zo min mogelijk kans op wateroverlast;
♻ Schoon water voor bewoners en recreanten die van natuur en landschap genieten;
♻ Viswater voor hengelaars, die veel meer soorten vis kunnen vangen;
♻ Bruikbaar vaarwegennet voor schepen, die veilig transport over water kunnen verzorgen.

Baggeren is dus erg zinvol voor een toekomstbestendig Nederland! En hier draagt Grondbalans een steentje aan bij, met bedrijfsonderdeel Baggerbalans als uitvoerend orgaan.

Ook op zoek naar een passende herbestemming voor vrijgekomen baggerspecie, neem direct contact op met collega Edwin van Venetiën. Edwin is bereikbaar via e.vanvenetien@baggerbalans.nl en tel.nr. 06 51514696.

 

Neem contact met ons op

Samen mooie projecten maken!