Home » Nieuws » Humeuze bovenlaag duingebied krijgt zinvolle herbestemming

Nieuws afbeelding

Humeuze bovenlaag duingebied krijgt zinvolle herbestemming

Grondbalans past jaarlijks circa 2,5 miljoen m³ grond en baggerspecie op duurzame en circulaire wijze toe. Ook in deze laatste actieve werkweek van 2020 zet Grondbalans de schouders onder mooie projecten die bijdragen aan duurzaam wonen, werken en recreëren. Een voorbeeld uit Noord-Holland:

Drinkwaterbedrijf en gebiedsbeheerder PWN (Puur Water & Natuur) streeft naar verschraling van de bodem van duingebied Overveen. Om dit te kunnen realiseren, is de humeuze bovenlaag afgegraven. Grondbalans voert de opdracht uit om de circa 7.000 m3 vrijgekomen zand met plagsel af te voeren. Het secundaire zand wordt als ophoogslag toegepast voor toekomtige projectlocaties en krijgt hiermee een zinvolle herbestemming.

Een mooie klus onder leiding van het Grondbalans Regioteam Noordwest, in samenwerking met transporteur Otte Lisse b.v. en Schoenmaker Grondverzet B.V.

Neem contact met ons op

Samen mooie projecten maken!