Home » Nieuws » Invoering Omgevingswet per 1 januari 2024

Nieuws afbeelding

Invoering Omgevingswet per 1 januari 2024

Op 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet van kracht. Dit brengt de nodige veranderingen met zich mee. Om partners en opdrachtgevers op de juiste manier te kunnen blijven bedienen, volgens actuele wet- & regelgeving, hebben de Grondbalans specialisten zich in de afgelopen maanden flink verdiept in de materie.

Een aantal essentiële veranderingen en aandachtspunten op het gebied van hergebruik van grond op een rij:

 1. Introductie Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)
  De Omgevingswet bundelt bestaande regels over hoe wij omgaan met natuur, milieu, bouwen en wonen. De regels voor het hergebruiken en toepassen van grond en baggerspecie staan in het Besluit activiteiten leefomgeving: Bal. Ondersteunende activiteiten zonder directe invloed op de fysieke leefomgeving blijven staan – in enig aangepaste vorm – in het Besluit bodemkwaliteit.
 2. Milieuverklaring Bodemkwaliteit
  Wie grond of baggerspecie wil toepassen, dient volgens het Bal te beschikken over een mileuverklaring bodemkwaliteit. Ook is vaak een mileuverklaring bodemkwaliteit verplicht van de ontvangende bodem (behalve bij kwaliteitsklasse landbouw/natuur, toepassen in een GBT en het verspreiden van baggerspecie).
 3. Melden via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)
  Melden van een voorgenomen toepassing en het aanleveren van gegevens en bescheiden voor een toe te passen partij, vinden plaats via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Hiermee wordt dus geen gebruik meer gemaakt van het Meldpunt Bodemkwaliteit.
 4. Sancties bij niet-melden grondtoepassingen
  Onder de Omgevingswet zijn de sancties voor het niet-melden van toepassingen van grond aangescherpt. In plaats van een ‘administratieve fout’ zal een verbod op uitvoering worden opgelegd.
 5. Maatwerkmogelijkheden
  De Omgevingswet biedt maatwerkmogelijkheden bij het toepassen van grond en baggerspecie. Dat kan in de vorm van maatwerkregels en maatwerkvoorschriften. Er gelden voorwaarden voor dit maatwerk.
 6. Wijziging terminologie kwaliteitsklassen
  De terminologie van de kwaliteitsklassen voor grond en baggerspecie ondergaat een wijziging. Opvallende verandering betreft de naamswijziging van AW naar landbouw/natuur voor grond. Daarnaast wordt klasse A nu aangeduid als ‘licht verontreinigd’ en klasse B als ‘matig verontreinigd’.

Download hier onze Omgevingswet factsheet, als naslagwerk.

Onze specialisten in grondstromen staan altijd klaar voor meer informatie en advies!  

Neem contact met ons op

Samen mooie projecten maken!