Home » Nieuws » Defensie blaast gat in testdijk Lauwersoog: ‘Een unicum’

Nieuws afbeelding

Defensie blaast gat in testdijk Lauwersoog: ‘Een unicum’

In opdracht van Defensie heeft Grondbalans een testdijk van klei aangelegd bij het militaire oefenterrein Marnewaard in Lauwersoog, waar Defensie op dinsdag 28 februari jl. een gat in de testdijk heeft geblazen. Dit om voorbereid te zijn op een extreme hoogwatersituatie.

De explosie is onderdeel van een test. ‘Het scenario dat we in beeld hebben is hoogwater voor een langere tijd, waardoor de dijken verweken en zwakker worden. Daardoor staat er een stuk dijk op doorbreken. Als dat gebeurt, dan overstroomt het achterland. Wat ons dan te doen staat, is kijken of we het water weg kunnen halen bij die zwakke plek, zodat het achterland beschermd blijft’, legt waterprof Marc Balemans namens Defensie uit. Het water verplaatsen kan bijvoorbeeld door een dijkdoorbraak elders te forceren, wat gebeurde in Lauwersoog.

Belangrijke proef voor waterschappen

Luitjens benadrukt het belang van de proef: ‘Het is belangrijk om een gat in de dijk te kunnen maken, als de druk van het watersysteem af moet. Misschien herinner je de dijkdoorbraak bij de Tussenklappenpolder in 1998. Dat is met een kraan gedaan. Maar, als die kraan niet snel genoeg is, dan krijg je daar ongelukken van en dat wil je natuurlijk niet.’ Door de volgens Luitjens geslaagde test hebben beleidsmakers bij een komend hoogwater meer mogelijkheden. ‘Als er wat onder water gezet moet worden, dan kan dat ook op deze manier, weten we nu.’

De explosie is onderdeel van een groter onderzoek, dat wordt uitgevoerd door alle 21 waterschappen in Nederland.

Bekijk de video (NU.nl) van de ontploffing: https://cdn.jwplayer.com/previews/DywxcnB7 
Neem contact met ons op

Samen mooie projecten maken!