Home » Nieuws » Grondbalans aan de basis van Wonderwoods woontorens

Nieuws afbeelding

Grondbalans aan de basis van Wonderwoods woontorens

In hartje Utrecht worden 2 torens ontwikkeld voor wonen, werken en vrijetijdsbesteding: Wonderwoods. Deze torens zijn uniek: zij dragen op onderscheidende wijze bij aan biodiversiteit en het ecosysteem in de stad.

Wonderwoods opent in 2023, voor de deur van Utrecht Centraal Station. Grondbalans is bij het project betrokken voor het bouwrijp maken van het terrein. Ondertussen zijn de werkzaamheden in volle gang. In opdracht van KWS Infra (Amsterdam-Utrecht) coördineert Grondbalans de afvoer van 35.000 m3 zand en klei. Het vrijgekomen zand wordt regionaal toegepast als ophoogzand voor diverse doeleinden. De vrijkomende klei wordt gescheiden ontgraven, wat nauwkeurigheid vereist gezien de ligging tussen de vele heipalen.

De werkzaamheden worden in juli 2021 afgerond. Grondbalans is trots bij te mogen dragen aan de ontwikkeling van deze bijzondere torens. Weer goed werk van de collega’s van Regioteam Midden- & Oost-Nederland!

Foto’s: Twan Slaghuis

 

Neem contact met ons op

Samen mooie projecten maken!