Home » Nieuws » Project Waalhaven: 2.500 m3 secundair zand per schip

Nieuws afbeelding

Project Waalhaven: 2.500 m3 secundair zand per schip

Grondbalans zet zich dagelijks in voor circulair toepassen van grondstoffen. Uitgangspunt hierbij is een lokale oplossing bieden voor vrijgekomen grond en baggerspecie, zonder tussenopslag.

Secundair zand

Voor transport van grond en baggerspecie wordt samengewerkt met transporteurs die duurzaam wagenparkbeheer hoog in het vaandel hebben. Een voorbeeld van creativiteit in economisch duurzame oplossingen voor transport van bouwstoffen is het zandproject in de Waalhaven Rotterdam.

Voor de uitbreiding van een bedrijfspand, moest een perceel bouwrijp gemaakt worden en opgehoogd met zand. Samen met lokale partners is de benodigde 2.500 m3 secundair zand geleverd, afkomstig van een project in Beverwijk. Het ’tweedehands’ materiaal is per schip getransporteerd naar havenstad Rotterdam: effectief, duurzaam én betaalbaar.

Voor een impressie van dit project, bekijk de projectfilm op ons YouTube kanaal.

Neem contact met ons op

Samen mooie projecten maken!