Nieuws

Welkom op onze nieuwspagina

Als specialist in grondstromen houden wij je graag op de hoogte van relevant nieuws over grond, grondstromen, baggerspecie, bodem, bodemtoepassing en gerelateerde onderwerpen. Ook geven wij je graag een kijkje in onze eigen keuken.

Lees en reageer gerust: wij gaan graag in gesprek!

Grondbalans in AgriBusiness over duurzaam grondverzet

Vrijgekomen grond een nuttige herbestemming geven, op economische en duurzame wijze. Dat doet grondbalans al bijna 25 jaar volledig onafhankelijk voor overheden, loonbedrijven, aannemers, agrariërs en projectontwikkelaars. De uitgebreide ervaring en lokale marktkennis zet ons team om in praktische en duurzame oplossingen voor alle soorten en kwaliteiten grond en grondtoepassingen. Hoe onze Projectcoördinatoren Martien Bos en Bob Schotten dit verzorgen in hun eigen regio Noordwest Nederland, vertellen zij in de dedember uitgave (2020) van AgriBusiness Noord-Holland Noord. Lees hier: Duurzaam Grondverzet in AgriBusiness

Grondbalans accepteert grond voor werkzaamheden industrieterrein Arnhem

Voor werkzaamheden aan de oude insteekhaven op Industriepark Kleefse Waard (IPKW) te Arnhem, is Grondbalans ingeschakeld voor de leverantie van benodigde grond. Voor dit project kunnen de aankomende jaren nog vele partijen worden ingenomen. Een mooie oplossing voor vrijgekomen grond in de regio Arnhem en omstreken. De insteekhaven werd vlak na WOII gerealiseerd en was vooral bedoeld als werkverschaffingsproject. Een nieuw geplaatste dam maakte in 2010 definitief een einde aan de gebruiksfunctie. Voor aanbod van grond van kwaliteitsklasse AW, Wonen of Industrie, neem contact op met Projectcoördinator Joris van den Pol van het Grondbalans Regioteam Midden- & Oost-Nederland. Joris is…

Humeuze bovenlaag duingebied krijgt zinvolle herbestemming

Grondbalans past jaarlijks circa 2,5 miljoen m³ grond en baggerspecie op duurzame en circulaire wijze toe. Ook in deze laatste actieve werkweek van 2020 zet Grondbalans de schouders onder mooie projecten die bijdragen aan duurzaam wonen, werken en recreëren. Een voorbeeld uit Noord-Holland: Drinkwaterbedrijf en gebiedsbeheerder PWN (Puur Water & Natuur) streeft naar verschraling van de bodem van duingebied Overveen. Om dit te kunnen realiseren, is de humeuze bovenlaag afgegraven. Grondbalans voert de opdracht uit om de circa 7.000 m3 vrijgekomen zand met plagsel af te voeren. Het secundaire zand wordt als ophoogslag toegepast voor toekomtige projectlocaties en krijgt hiermee…

Team Grondbalans groeit!

Deze maand verwelkomt Grondbalans 2 nieuwe collega’s: Koen Regensburg en Lars Streefland. Koen Regensburg is onlangs afgestudeerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam en is zijn carrière gestart als Coördinator Projectontwikkeling bij Grondbalans. Hij zal zich binnen ons bedrijf verder ontwikkelen tot expert in bodemtoepassing. Vanuit zijn verregaande kennis van wet- & regelgeving, zowel landelijk als lokaal, levert hij een belangrijke bijdrage aan oplossingsgerichte projectplannen en adviezen richting onze regioteams en opdrachtgevers. Lars Streefland is afgelopen zomer afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Deze knappe kop is breed geïnteresseerd, communiceert graag en weet mensen aan elkaar te verbinden. Kortom, hij bezit alle…

Unieke grondverbeteringsmethode woningbouw Zegveld

De Grondbalans missie ‘Bodem voor toekomstige generaties’ vertaalt zich naar vele mooie grondprojecten, zoals dit unieke grondverbeteringsproject in het Utrechtse dorp Zegveld. Zegveld is gebouwd op een zettingsgevoelige veenbodem. De straten verzakken tot wel 5 cm per jaar. Dat geeft veel overlast voor de bewoners en het onderhoud brengt hoge kosten met zich mee. Voor het Zegveldse nieuwbouwproject WeidZegveld was grondverbetering wenselijk en noodzakelijk. In opdracht van Gemeente Woerden en Bolton heeft Grondbalans een duurzame grondverbeteringsmethode uitgevoerd. Slappe veenlaag vervangen door draagkrachtige grond Samen met Grondbalans partner in grondverzet JdB groep is 5 meter veen afgegraven en vervangen door draagkrachtige…

Project Waalhaven: 2.500 m3 secundair zand per schip

Grondbalans zet zich dagelijks in voor circulair toepassen van grondstoffen. Uitgangspunt hierbij is een lokale oplossing bieden voor vrijgekomen grond en baggerspecie, zonder tussenopslag. Secundair zand Voor transport van grond en baggerspecie wordt samengewerkt met transporteurs die duurzaam wagenparkbeheer hoog in het vaandel hebben. Een voorbeeld van creativiteit in economisch duurzame oplossingen voor transport van bouwstoffen is het zandproject in de Waalhaven Rotterdam. Voor de uitbreiding van een bedrijfspand, moest een perceel bouwrijp gemaakt worden en opgehoogd met zand. Samen met lokale partners is de benodigde 2.500 m3 secundair zand geleverd, afkomstig van een project in Beverwijk. Het ’tweedehands’ materiaal…

Tijdelijk handelingskader PFAS aan Tweede Kamer aangeboden

Vandaag heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat het geactualiseerde tijdelijk handelingskader PFAS aangeboden aan de voorzitter van de Tweede Kamer. In deze geactualiseerde versie van het handelingskader zijn de normen voor hergebruik van grond met PFAS flink verruimd. Hierdoor is het o.a. weer mogelijk om onder oppervlaktewater grond toe te passen, ook al bevat het een lage concentratie PFAS. Voor inzage in het tijdelijk handelingskader PFAS: PFAS Tijdelijk handelingskader 2 juli 2020 Grondbalans is al bijna 25 jaar lang actief als specialist in grondstromen. De ruim 25 medewerkers, verspreid over 3 regiokantoren, zijn altijd op de hoogte van de…

Innovatieve bestrijdingstechnieken Japanse duizendknoop

Deze week is het ‘de week van de invasieve exoten’. Voor de GWW-sector is de groei van exotische plantsoorten in de grond een hardnekkig probleem. Woekeraars als de Japanse duizendknoop, de reuzenberenklauw en de knolcyperus kunnen grote schade veroorzaken. Stabiliteit van dijken en taluds wordt verminderd en de planten brengen schade toe aan rioleringen en funderingen door de enorme groeikracht van de wortelstokken. Deze vormen van schade kunnen hoge kosten met zich meebrengen. Bestrijding van invasieve exoten is vaak niet eenvoudig. Afhankelijk van de situatie kunnen verschillende methoden een oplossing bieden. Ontgraven, zeven, injecteren, stomen, maaibeheer, afdekken, blad behandelen en…