WIJ DENKEN GRAAG MET JE MEE

Je kunt bij onze collega’s terecht voor onafhankelijk advies en coördinatie van grondstromen, ten behoeve van grondverbetering, bouwrijp maken, landherstel, realisatie grondwal (geluidswal, zichtwal, …), dijkversterking, terreininrichting, bouwputten, kelderbouw en infrastructurele werken. Zoek je een oplossing voor vrijgekomen baggerspecie? Ook daar weten wij raad mee!

Direct de juiste gesprekspartner

Klik op jouw eigen regio of werkgebied en ontdek bij wie jij terecht kunt met jouw vraag.